Storing lyrics and make them readily available costs us a lot. Support our cause of making Kashmiri lyrics available freely to public, by donating a small amount Donate here

LYRICS

Cze kameu kaernai taveez pan,
Yaaro wan baalyaaro wan

Naabud andrai kornas bood,
aadam-basti manz khatethi rood

Tamechi khabar nou chai malkan,
yaaro wan balayaaro wan

Cze kameu kaernai taveez pan,
Yaaro wan baalyaaro wan

Pathwan raayil osus naaz,|
Kare kya houl zoul cham aawaaz

Ba czeteth troovnas tabardaaran,
Yaaro wan baalyaaro wan

Cze kameu kaernai taveez pan,
Yaaro wan baalyaaro wan

Pathwan raayil trovthas de-lai,
duniya zaanun nindre zolai

Ami taiz lyetrai karnem gan,
Yaaro wan baalyaaro wan

Cze kameu kaernai taveez pan,
Yaaro wan baalyaaro wan

Toori kornam biryaanai,
jaan jaan gaernam saaman-ai

gaatjaar thyuknam wastekaaran,
Yaaro wan baalyaaro wan

Dargah dedi tal travai sar,
Ya Nabi(s.a.w.) panenei nazra kar

Wahab khaaras won panen peeran,
Yaaro wan baalyaaro wan

Cze kameu kaernai taveez pan,
Yaaro wan baalyaaro wan

 

 

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT

Storing lyrics and make them readily available costs us a lot. Support our cause of making Kashmiri lyrics available freely to public, by donating a small amount Donate here