LYRICS

Maet Waawan Karenam grai dilas dubrai gayem

Biyey feeram tamsunz maai dils dubrai gayem

Pyo subhai subhai wai qaraaras yaad su biyey

Laej laaven shokan graai dilas dubraai gayem

Yem kamsind shootch qadam pyey myanis shahras manz

Mal palwan mazn maetch draai dilas dubraai gayem

Kaam aai hawaawan feer kangai mal mastaanas

somb wankel mastas draai dilas dubraai gayem

Kami maayi gulaban sheer ziyafat harfan hinz

Rop warkan gae sasraai dilas dubraai gayem

Lyrics by Gulab Saifi Kishtwar

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT

VIDEO