Storing lyrics and make them readily available costs us a lot. Support our cause of making Kashmiri lyrics available freely to public, by donating a small amount Donate here

LYRICS

Yaar doad naar khoti zaaalan koh ti wan talai lati yaras wan
Khaari mye thonam sui chum dar badan talai lati yaaras wan

Door chum balyaar yimai teer layan hoor chas vyatravaan
Tchoor peath tcholum yaar manvith su antan
Wesye yaaras wan talai lati yaaras wan

Dar rozi azal yiman paak aashiqan nikah lekhi paani zaatan
Leali kodukh ragi rath matis aaw shaanan wesye yaaras wan talai lati yaras wan

Rehmatuk shabnum pyov manz sadras loli manz rotui sadfan
Waar yeli zonum laal khol dinglan
Wesye yaaras wan talai lati yaras wan

Yath shayi qaraar kor sean nabiyan tath shaayi noor tabaan
Tami shaayi tasbi waes pyawaan qaqyan
Wesye yaaras wan talai lati yaras wan

Lahchey shamsheri chat mari deedan sui larzi rotui wawan
Abdul wahaabo ti bhaavu dostan wesye yaaras wan

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT

Storing lyrics and make them readily available costs us a lot. Support our cause of making Kashmiri lyrics available freely to public, by donating a small amount Donate here