LYRICS

Lyrics of Kashmiri song Ha gobra maliyo

Ha gobra maliyo sawaal ditmai
Hawaal karmai khanai mooj
Hawaal karmai
Hawaal karmai
Hawaal karmai khanei mooj

Korew manz asei yehai koor jaan
Subas wadhit aasi naimaaz paraan
Aemi namaazuk sawwaal dutmai
Hawaal karmai khanei mooj

Subas wadhit aasi Quraan paraan
Aemi Quranuk sawwaal dutmai
Hawaal karmai khanei mooj

Subas wadhit aasi Tahajud paraan
Aemi tahajuduk sawwaal dutmai
Hawaal karmai khanei mooj

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT