LYRICS

Lyrics of Kashmiri song Laila be kori laalas lalmut lai

Laila be kori laalas lalmut lai
Laila be kori laalas lalmut lai
Akha ha laalas bai laal zaal aal-lasi

Yeli mummy panin aasi wariv yewan
Lot lot hai aasiyas sir baawayan
Mummy neeran wenich chu phatras yiwaan

Yeli pap panun aasi wariw yiwan
Lot lot hai aasiyas haal baawayan
Pap neraan wenich chu phatnas yiwaan

Yeli baya panun aasi wariw yiwaan
Lot lot hai aasiyas zoo wandaan
Baiya neraan aush dadri haa-aaa-rai wasaan

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT