Storing lyrics and make them readily available costs us a lot. Support our cause of making Kashmiri lyrics available freely to public, by donating a small amount Donate here

LYRICS

Jaananae bae deywaanae kornas husn e kamalan
waeranae patae waeranae firvus chaeni jamalan
chhun natawanan kanh ti waataan daad o faryadas
kan koun thaavan bulbulas gul e aalvan naalan
bey taab masa laag waqtas peythh chhu folaan bagh
chhin posh praaraan chamnae keyn saalan tae sawalan
neyh gatti gaus beydaar kanan kaetiji bolun gaum
zonum mey wandae soryov partav trov sount kaalan
chhin aeshi mateyn saeti ralaan daedi lad ghamgeen
manz poshi chamnan jaayi tavayi raet nae gulaaban
tcheyi wantae beyen ath rout kith paethhi karan tim
pannyov athov saeti yem nae panun paan sambhalan
paesti manz khaar paan basti laag thazras peythh
goud aaftabuk gah chhu peywaan sangran baalan
gov saaf saebit aalmas manz zulum chhu laa mazhab
Tul baari pandit kalimae paraan noor jamalan
kati aav subhuk waav neyh gatti kyazi baghas tchaav
Roshi Roshi pakaan mushuk chakaan poshi rumaalan
Roodum aechhov nish door suyi yus maeli mey hyutmut ous
wonmas pyaalan lolae keyn doun molae layan laalan
khaeraat husnuk maar mout yelli baegraan draav
syoud saad kaneyn laal bakhshanan poshi kaendi zaalan
Mehjoor yelli aazaad gaetchith neyri baghas kun
poshi nool waayan baaji zaalan poshi mashaleyn

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT

Storing lyrics and make them readily available costs us a lot. Support our cause of making Kashmiri lyrics available freely to public, by donating a small amount Donate here

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

Gyawun Lyrics will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.